POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA RODITELJSKI DODATAK ZA NEZAPOSLENE PORODILJE

 

uverenje o kućnoj zajednici

fotokopija tekućeg računa (credy banka)

fotokopija potvrde o prijavi prebivališta za dete

fotokopija uverenja o državljanstvu

fotokopija lične karte

fotokopija overene zdravstvene knjižice

uverenje iz nacionalne službe za zapošljavanje(dokaz o nezaposlenosti)

fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih za dete