POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SMEŠTAJ LICA OMETENIH U RAZVOJU

Nalaz i mišljenje psihijatra

Serološke analize krvi (ne starije od 2 meseca)

TPH nalaz

anti HIV

anti HCV

HbsAg

pročitani snimak pluća (ne stariji od 6 meseci)

uverenje o zdravstvenom stanju po sistemima organa

mišljenje psihologa

saglasnost stranke za smeštaj